Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1116534_Insp.-Schreuderlaan-Soest-lage-resolutie-15.jpg

Veel gestelde vragen woningzoekenden

Hieronder treft een u overzicht van veel gestelde vragen door woningzoekenden.

Vraag en antwoord woningzoekenden
Hoe werkt het verhuurproces?

Zie hiervoor ons ‘Huren in zes stappen

Wat is de maximale huurprijs waarvoor ik in aanmerking kom?

Schep Vastgoedmanagers hanteert een inkomensnorm van 3,5 tot 4,5 maal de kale huurprijs. Het is dus handig om eerst uw maximale huur te berekenen om te weten voor welke woningen u in aanmerking komt. Dit kan gemakkelijk via de huurkostencalculator.

Het jaarinkomen gedeeld door 48 is uw maximale huur. Dit getal is een richtlijn. Er zijn eigenaren die een andere inkomenseis hanteren.

Als u samen met uw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt kunt u samen gaan huren. In dit geval kunt u beide inkomens invoeren in de huurkostencalculator. Houd er rekening mee dat bij twee inkomens het laagste inkomen voor de helft meetelt.

Noot: Wij verhuren geen reguliere woningen aan studenten (voor studentenwoningen ga naar studentenwoningen), woningdelers of met garantstelling van derden.

Als u in loondienst bent, dan moet uw werkgeversverklaring aan de volgende eisen voldoen »

- De werkgeversverklaring is door uw werkgever ingevuld (ook NAW gegevens vult u niet alvast zelf in).

- Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.

- Indien u niet in vaste dienst bent, moet de arbeidsduur voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn en moet de intentieverklaring tot continuering bij gelijkblijvend functioneren ondertekend zijn.

Er wordt uitgegaan van het bruto jaarinkomen plus vakantiegeld en een eventuele 13e maand. Niet meegerekend worden bonussen en andere variabele toeslagen, een uitzondering hierop is onregelmatigheidstoeslag die in de salarisgrondslag is vastgelegd.

Als u zelfstandig ondernemer bent»

Om te kunnen huren bent u reeds minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemer en kunt u een door de accountant getekende jaarrekening overleggen.

De netto jaarwinst voor belasting kunt u als jaarinkomen invullen bij de huurkostencalculator.

Standaard wordt alleen aan u verhuurd onder voorwaarde van een waarborgsom (of bankgarantie), minimaal ter hoogte van 3 maanden huur inclusief servicekosten.

Als u gepensioneerd bent»

Voor uw jaarinkomen telt u uw AOW en pensioen(en) bij elkaar op. Het pensioen van uw partner telt u voor de helft mee, dit totaalbedrag voert u in bij de huurkostencalculator.

Voor u als gepensioneerde geldt de lagere inkomensnorm (3,5 maal kale huur).

Extra Inkomsten of vaste lasten »

- Eigen vermogen: hiervan mag 10% bij het jaarinkomen worden opgeteld.

- Alimentatie: partner alimentatie kan bij het inkomen worden opgeteld. Kinderalimentatie mag niet worden gerekend als inkomsten.

- Schulden of leningen worden in mindering gebracht op uw inkomen.

- Partneralimentatie welke u moet betalen wordt in mindering gebracht van uw inkomen.

Is er een minimale huur waarvoor ik in aanmerking kom?

Schep Vastgoedmanagers hanteert geen minimale huur. Wel is er vaak een huisvestingsvergunning nodig. Het kan zijn dat een gemeente een maximum inkomen hanteert voor bepaalde woningen. Dit is per gemeente verschillend. Hiervoor verwijzen we u dan ook naar de desbetreffende gemeente.

Kan ik in aanmerking komen voor huurtoeslag?

In principe niet. Wij hanteren een inkomenseis die hoger is dan de ondergrens van huurtoeslag. Voor huurtoeslag geldt een huurprijsgrens van € 752,33.

Mag ik huren met garantstelling van mijn ouders?

Nee, Schep Vastgoedmanagers verhuurt geen reguliere woningen aan studenten (voor studentenwoningen ga naar studentenwoningen), woningdelers of met garantstelling van derden.

Ik ben net begonnen als zelfstandige, kan ik huren?

Om te kunnen huren dient u reeds minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemer te zijn en moet u een door een accountant getekende jaarrekening overleggen.

Waarom is deze inkomensnorm?

Schep Vastgoedmanagers wil graag zorg dragen dat huurders niet in de problemen komen door een te hoge financiële last en heeft ook een verantwoording af te leggen naar de eigenaar van de woning.

Mag ik huren met een negatieve BKR notering?

Nee, dit is niet mogelijk. Wij maken u er attent op dat wij de aangeleverde stukken op echtheid controleren. Hierbij wordt ook gekeken naar uw kredietwaardigheid, zoals betalingsgedrag in het verleden. Bij eventuele fraude wordt aangifte gedaan bij de politie en kunt u ook in de toekomst niet meer bij ons huren. Uw gecontroleerde dossier wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het afdelingshoofd. In sommige gevallen kan dit ook nog worden voorgelegd aan de eigenaar van de woning. Uiteraard wordt de wet op de privacy hierbij in acht genomen.

Kan ik urgentie krijgen?

Schep Vastgoedmanagers werkt niet met wachtlijsten. Urgentie is hierdoor ook niet mogelijk. Dit houdt in dat u zelf de website in de gaten moet houden voor het actuele aanbod van de woningen. Wel bieden wij u de optie op om uw profiel op te slaan in uw eigen klantdossier zodat u verzekerd bent van een automatische update van het laatste woningaanbod dat bij u past. Wilt u een afspraak maken voor een bezichtiging? Reageert u dan via onze website of via uw persoonlijke inlog.

Let u bij het bekijken van het woningaanbod op deze website op de status. Het reageren op een woning met de status ‘In Optie’ of ‘Verhuurd onder voorbehoud’, heeft in de meeste gevallen geen zin. Voor deze woningen hebben wij meerdere kandidaten.

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie aanbod?

De snelste methode is het aanmaken van een woonwens op onze website. Als u dit gedaan heeft ontvangt u van ons een automatische e-mail zodra er nieuw aanbod is dat aan uw zoekprofiel voldoet. Ziet u iets dat u interesse heeft gewekt, dan is het verstandig om direct via de website of uw persoonlijke inlog te reageren.

Wat is de snelste manier van reageren?

U kunt reageren via de website of via uw idd account. Bij interesse van meerdere kandidaten tegelijk wordt de volgorde waarop de afspraken worden gemaakt aangehouden om de volgorde van de kandidaten te bepalen. Hiervoor is het wel van belang dat onze verhuurconsulent samen met u de afspraak bevestigd heeft. 

 

Bij interesse van meerdere kandidaten, wordt de kandidaat volgorde bepaald aan de hand van het tijdstip waarop de reacties op onze website zijn ontvangen, dan wel het moment waarop de afspraken zijn gemaakt. 

 

 

Kan ik op een wachtlijst geplaatst worden?

Schep Vastgoedmanagers werkt niet met wachtlijsten. Dit houdt in dat u zelf de website in de gaten moet houden voor het actuele aanbod van de woningen. Wel bieden wij u kosteloos de mogelijkheid om uw woonwensen op te slaan in uw eigen ‘Woonwens’. Zo krijgt u automatisch een e-mail wanneer een vrij gekomen woning, die aan de door u opgegeven criteria voldoet, door ons op internet wordt geplaatst. U kunt de woning dan op onze site bekijken.

Hoe kan ik een woning bezichtigen?

Na het maken van een afspraak ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging. Tijdens de bezichtiging krijgt u alle kans om de woning te bekijken en eventuele vragen te stellen. Tenzij anders wordt vermeld is de woning verhuurklaar en wordt dus verhuurd zoals hij bij de bezichtiging is. Dit is over het algemeen met wanden die behangklaar zijn en zonder vloer/stoffering.

Bij interesse van meerdere kandidaten voor dezelfde woning kan het voorkomen dat er met meerdere kandidaten tegelijk wordt bezichtigd. Wij zullen duidelijk aangeven welke toewijzingsmodule we voor de woning gebruiken. 

Voor de bezichtiging staat maximaal een half uur ingepland.

Na de bezichtiging kunt u bij de verhuurmedewerker op locatie direct aangeven of u deze woning zou willen huren en anders uiterlijk de volgende werkdag per e-mail of telefoon aangeven of u interesse heeft. Hebben wij de volgende werkdag niets van u vernomen gaan wij ervan uit dat u geen interesse in de woning heeft en zullen wij de woning aanbieden aan de volgende kandidaat.

 

Kan ik reageren op een woning die ‘onder optie’ of ‘verhuurd onder voorbehoud’ staat?

Op onze website wordt de actuele status van een woning weergegeven. Het reageren op een woning met de status ‘In Optie’ of ‘Verhuurd onder voorbehoud’, heeft in de meeste gevallen geen zin. Voor deze woningen hebben wij meerdere kandidaten.

Wat moet ik doen als ik een woning wil gaan huren na bezichtiging?

U heeft aangegeven dat u de woning wil gaan huren. Zodra wij uw documenten hebben ontvangen veranderen wij de status van de woning in ‘Onder optie'. Uw documenten uploaden kunt u eenvoudig doen via uw profiel op onze website. Wij moeten dit wel voor u activeren. U kunt nog geen documenten uploaden, als wij niet met een specifieke woning voor u bezig zijn. 

Om dit gedeelte van het proces sneller te laten lopen is het handig om uw documenten vooraf te verzamelen. Deze documenten zijn drie maanden bruikbaar.

Wij maken u er op attent dat wij de aangeleverde stukken op echtheid controleren. Hierbij wordt ook gekeken naar uw kredietwaardigheid, zoals betalingsgedrag in het verleden. Een negatieve kredietcheck leidt tot een afwijzing. Bij eventuele fraude wordt aangifte gedaan bij de politie en kunt u ook in de toekomst niet meer bij ons huren. Uw gecontroleerde dossier wordt ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het afdelingshoofd. In sommige gevallen kan dit ook nog worden voorgelegd aan de eigenaar van de woning. Uiteraard wordt de wet op de privacy hierbij in acht genomen.

Zijn er nog andere huurvoorwaarden waar ik rekening mee moet houden?

Werkgeversverklaring Op het aanvraagformulier wordt om een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient van recente datum te zijn en te worden ondertekend door de werkgever. Bij tijdelijke dienstverbanden zonder intentieverklaring zijn wij genoodzaakt een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, van u te vragen. De werkgeversverklaring geeft ons inzicht in het soort dienstverband en uiteraard in uw jaarinkomen. Naast de werkgeversverklaring dient u drie recente opeenvolgende loonstroken bij te voegen en de meest recente jaaropgaaf dient eveneens aangeleverd te worden.

Indien u zelfstandig ondernemer bent dient u een recente, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans met daarnaast een verlies-en winstrekening te overleggen. Ook zelfstandig ondernemers dienen een bankgarantie of waarborgsom ter waarde van 3 maanden huur, inclusief eventuele servicekosten, af te geven.

Legitimatie Naast inkomensgegevens dient u ook een kopie legitimatiebewijs toe te voegen bij het aanvraagformulier. Dit legitimatiebewijs dient geldig te zijn. Een rijbewijs is niet voldoende.

Gegevens huidige woonsituatie Om uw huidige woonsituatie in kaart te brengen, dient u hier ook gegevens over aan te leveren. Afhankelijk van uw woonsituatie ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • Indien u een woning huurt: een door uw verhuurder ingevulde verhuurdersverklaring
 • Indien u over een koopwoning beschikt: een hypotheekhoudersverklaring van de hypotheekverstrekker
 • Wij vragen altijd een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie

Huurperiode De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden.

REDENEN VOOR HET NIET IN BEHANDELING NEMEN VAN EEN INSCHRIJFFORMULIER

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning van Van ’t Hof Rijnland. Om u als aspirant huurder tegemoet te komen, hebben wij de meest voorkomende redenen tot het niet in behandeling nemen van een inschrijfformulier op een rijtje gezet.

De meest voorkomende redenen van verplichte afwijzing zijn de volgende:

 • Aspirant-huurders die de eerder genoemde inkomensnorm niet zelfstandig halen, kunnen wij niet als huurders verwelkomen. Voor deze inkomensnorm mogen wij een partnerinkomen voor 50% meetellen in onze berekening.
 • Studenten die zelfstandig niet aan de inkomensnorm voldoen, kunnen we geen woonruimte aanbieden. Omdat de inkomsten van studenten vaak niet bestaan uit alleen een dienstverband gelden daarvoor de volgende aanvullende inkomensvoorwaarden: Studiefinanciering mogen wij niet zien als inkomsten. Een (ouderlijke) bijdrage in het levensonderhoud mogen wij niet zien als inkomsten.
 • Wij verhuren niet aan personen die anders dan vanuit een liefdesrelatie of met een familiaire band willen gaan samenwonen.
 • Het is niet mogelijk om een woning te huren c.q. betrekken met meer dan twee volwassenen. Dit is iets dat door onze eigenaren als onbespreekbaar wordt gezien. Dit betekent dus ook dat woningdelen niet mogelijk is.
 • Op basis van alleen eigen vermogen kunnen wij geen huurovereenkomst aangaan. Wel mogen wij 10% van het eigen vermogen bij uw jaarinkomen optellen, maar de rest van de inkomensnorm moet behaald worden vanuit een dienstverband, een (pensioen)uitkering of een eigen onderneming.
 • Zelfstandig ondernemers dienen een recente winst-en verliesrekening, opgesteld door een accountant of administratiekantoor, te kunnen overhandigen aan ons. Een concept versie is hierbij helaas niet voldoende.
Ik werk via een uitzendbureau, kan ik in aanmerking komen voor een huurwoning?

Nee, een uitzendbureau geeft u geen zekerheid tot inkomen. Dit is niet voldoende om een huurcontract aan te gaan.

Kan er nog van deze voorwaarden afgeweken worden?

Nee, wij kunnen niet van deze voorwaarden afwijken. Dit zijn afspraken die wij met de eigenaren hebben gemaakt.

Moet ik inschrijfkosten of contractkosten betalen?

Schep Vastgoedmanagers rekent geen inschrijf- of contractkosten. Voor sommige woningen en in sommige gevallen geldt wel een waarborgsom of een bankgarantie.

Zijn de naamplaatjes verplicht?

Ja, nieuwe huurders van appartementen moeten verplicht de naamplaatjes afnemen. De kosten van de naamplaatjes zijn voor de rekening van de (nieuwe) huurders, ook bij een blanco naamplaatje of een naamswijziging op het naamplaatje.

Wat kan ik bij de oplevering verwachten?

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor de oplevering van de woning aan u. Is er met u een waarborgsom of bankgarantie overeengekomen dan dient deze bij ons binnen te zijn voor de oplevering.

Samen met een technisch opzichter loopt u door de woning en zal bij het ontdekken van eventuele mankementen een opdracht worden uitgezet om dit te repareren. De oplevering wordt volledig digitaal geregistreerd en ondertekend. U ontvangt dit rapport nog dezelfde dag per mail.

Bent u met de vorige huurder overeengekomen dat u roerende zaken zoals een laminaatvloer, gordijnen en/of lampen overneemt, zal hiervoor een overdrachtsrapport worden ondertekend door de oud-huurder, u als nieuwe huurder en de opzichter.

Wordt de woning aansluitend verhuurd (u heeft bezichtigd bij de oud-huurder) dan kan de eindinspectie van de oud-huurder tegelijk gepland zijn met de oplevering aan u.

Na de oplevering kunt u direct aan de slag met klussen, verhuizen en inrichten en wensen wij u veel woonplezier.

Hoe werkt overname?

In sommige gevallen kunt u samen met de oud huurder overeenkomen dat er bepaalde zaken (zoals een bijvoorbeeld een laminaatvloer) achterblijven in de woning. In deze gevallen moet u hier beide voor tekenen. Dit is een overeenkomst tussen u en de oud huurder en daarmee niet met ons. Dit houdt dan ook in dat u verantwoordelijk bent voor het uiteindelijk verwijderen en eventueel herstellen van de woning.

Wat mag ik zelf aanpassen aan een woning?

Dit verschilt per eigenaar. Voor bouwkundige wijzigingen heeft u altijd schriftelijke toestemming nodig. Houdt u er rekening mee dat de woning altijd in originele staat moet worden teruggebracht.

Welk onderhoud is voor mij en welk onderhoud voor de verhuurder?

In principe is klein onderhoud voor de huurder en groot onderhoud voor de verhuurder. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij u naar onze onderhoudskaart.

Wat zit er in de servicekosten?

Dit is per complex verschillend. Op het moment dat u bij ons gaat huren, ontvangt u een huurcontract. Hierin staat duidelijk omschreven wat er in de servicekosten is verwerkt. Onderdelen die vaak in de servicekosten zijn verwerkt zijn (hieraan kunnen geen rechten ontleend worden, voor uw woning staat het in uw huurcontract omschreven);

 • Verlichting gezamenlijke ruimtes van een complex
 • Schoonmaakkosten gezamenlijke ruimtes
 • Onderhoud gezamenlijke ruimtes
 • Bij blokverwarming voorschot stookkosten

Het laatste nieuws

Oplevering 333 gasloze en energiezuinige huurappartementen in Utrecht!

In de wijk Parkhaven Utrecht, waar vroeger de Royco soepfabriek stond (inderdaad, die van de Cup-a-soup), zijn er door CBRE 333 gasloze en energiezuinige huurappartementen met een hoogwaardig voorzieningsniveau gerealiseerd, verspreid over 12 woongebouwen.

Lees meer

Sinterklaasje kom maar binnen!

Vandaag, zaterdagochtend 25 november, hadden wij hoog bezoek op ons kantoor in Zoetermeer. Sinterklaas had namelijk de tijd genomen om bij ons langs te komen, samen met zijn pieten.

Lees meer

Officieel FD Gazelle 2023!

Vandaag was het zover, de uitreiking van de FD Gazelle 2023! Directeuren Johan Schep en Dick Stofberg waren aanwezig namens Schep Groep bij het event om onze award in ontvangst te nemen. Vanaf nu staan wij officieel in de top 10 van de winnaars van de FD Gazelle 2023 in de omzetcategorie groot in de regio West!

Lees meer